Hoppa till huvudinnehåll
Elever från Lund testar konceptet ”Sänd rymdnyheter”. Foto: Carolina Falk

Sydsvenskt samarbete kring film för barn och unga

Bildtext: Elever från Lund testar programmet ”Sänd rymdnyheter” i Ystad Studios Visitor Center. Foto: Carolina Falk.

I slutet av året inleddes samtal i arbetsgruppen Barn och Unga/filmpedagogik med representanter från de sex sydsvenska regioner som ingår i Regionsamverkan Syd. Gruppen fick i uppdrag att ta fram förslag på insatser som kan stärka barn och ungas möjligheter att ta del av och utveckla berättande med rörlig bild, som till exempel kunskapsutbyte mellan olika professioner, samverkan inom filmpedagogiska nätverk, insatser till kulturskola och bibliotek, ungt arrangörsskap och utveckling av kunskap kring digitala spel.