Hoppa till huvudinnehåll
Bild från Tehara Medias pedagogiska verksamhet.

Barn och unga

Lagom till att den årliga Film i skolan-dagen under BUFF skulle gå av stapeln tog Film i Skåne fram en ny utbudsfolder för den pedagogiska verksamheten. Film i skolan-dagen fick dock ställas in på grund av coronapandemin. 

Game Habitat arrangerade (digitalt) en spelkunnighetsdag tillsammans med regionens kulturförvaltning under hösten på temat ”Vad är egentligen spel och vilken roll har spelkulturen idag”. Oscar Wemmert, spelpedagog och del av Film i Skånes pedagognätverk, presenterade bland annat rapporten ”Spelkonsulent – ökad spelkunnighet & spelpedagogik för barn & unga".

Följande film-/mediepedagoger ingick i Film i Skånes nätverk av frilansande filmpedagoger: Anna Lönn Franko, Björn Cederberg, Charlie Kristiansson, Dancing Animation, Figge Heurlin, Gabriella Cederberg, Jim Nilsson, Johanna Schartau, Julio Barcellos, Karen Helene Haugaard, Lisa Fjellman, Oscar Wemmert, Pia Ivarsson, Råfilm och Viktor Moreira. Sju av dessa återrapporterade sammanlagt 176 genomförda workshops i Skåne med 2565 deltagare, varav 2550 var i åldern 0-18 år med jämn könsfördelning mellan killar och tjejer.

Filmregionerna och Svenska filminstitutet arbetar tillsammans med att stärka filmens plats i kulturskolan. Film i Skåne medverkade både på en Länsstudiedag som kulturskolorna arrangerade samt vid en fortbildning för kulturskolechefer. Ett nationellt nätverk av kulturskolechefer har bildats som dels kartlagt filmens plats på landets kulturskolor, dels identifierat behovet av fortbildning i film/rörlig bild för kulturskolepedagoger Två fortbildningsseminarier genomfördes därför under hösten för pedagoger inom kulturskolan.

Film i Skånes konsulent för barn och unga deltog i Filmregionernas och Svenska Filminstitutets gemensamma arbete där utlysningar, ansökningar, pågående projekt och diskussioner kring förutsättningar för filmpedagogiskt arbete diskuteras. Sju skånska kommuner beviljades sammanlagt 339.000 kronor i statligt stöd via Filminstitutet till sin filmverksamhet för barn och unga: Bromölla kommun, Höganäs kommun, Osby kommun, Simrishamns kommun, Ängelholms kulturskola, Malmö pedagogisk inspiration Malmö stad, och Flamman Ungdomens hus Malmö. 

Rådgivning till projekt och aktörer med fokus på nationella minoriteter ägde rum under året. En del projekt fick dock ställa om till digitala lösningar eller skjutas på framtiden med anledning av coronapandemin. Planering pågår för att kunna genomföra projekt och satsningar mer eller mindre digitalt under 2021.

Bildtext: Deltagare provar på utrusning under en av KRUT:s filmworkshops som Tehara Media genomförde. Foto: Paul Dandos, Tehara Media

Sidan uppdaterad 18 Mar 2021, kl 16:30